ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Προμήθεια θερμαντικών σωμάτων και επιδαπέδιων συσκευών κλιματισμού για τις κτιριακές ανάγκες του ΑΠΘ.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε την υπογραφή της σύμβασης για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων και επιδαπέδιων συσκευών κλιματισμού για τις κτιριακές ανάγκες του ΑΠΘ.

...συνέχεια


ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΝΟΣΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ

Η DUE-LINE ολοκλήρωσε τις εργασίες της για την προμήθεια και τοποθέτηση ηλιοθερμικού συστήματος για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης για τις ανάγκες της Νοσοκομειακής Μονάδας Γουμένισσας

...συνέχεια


ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΤΣΙΑΤΣΙΑΠΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Η DUE-LINE ολοκλήρωσε τις εργασίες της για την προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος VRV, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, συστήματος πυροπροστασίας και συναγερμού για τις ανάγκες του έργου: "Συντήρηση τοιχογραφιών και ξύλινων κατασκευών αρχοντικού Τσιατσιαπά στην περιοχή Από...

...συνέχεια


ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Η DUE-LINE ολοκλήρωσε την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του έργου: "Αποκατάσταση δύο οικιών στον αύλειο χώρο του Βυζαντινού Μουσείου Βέροιας" υπό τη διεύθυνση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ν. Ημαθίας. Το έργο περιελάμβανε αντλίες θερμότητας, μονάδες fancoil, σωληνώσεις θέρμανσ...

...συνέχεια


ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΑΙΓΛΗ

Η DUE-LINE ολοκλήρωσε την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του ξενοδοχείου Αίγλη στο Βόλο. Το έργο περιελάμβανε υλικά θέρμανσης, ύδρευσης και αποχέτευσης, ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. 

...συνέχεια