Προφίλ

Η εταιρία DUE LINE ιδρύθηκε το 1984 από τον κ. Χρήστο Παπαϊωάννου στην Θεσσαλονίκη όπου και εδρεύει. Πρόκειται για μία ευρέως αναπτυσσόμενη εμπορική-τεχνική επιχείρηση με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία που δραστηριοποιείται στην εισαγωγή και προώθηση στην Ελληνική αγορά ενεργειακών συστημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού κτιρίων με εξειδίκευση στη θέρμανση, ύδρευση και στον κλιματισμό.

Αντιπροσωπεύουμε και συνεργαζόμαστε με τους μεγαλύτερους και πιο αξιόπιστους οίκους της Ελλάδας και του Εξωτερικού και σε συνδυασμό με το εξειδικευμένο αθρώπινο δυναμικό μας διαφόρων ειδικοτήτων (μηχανικοί, οικονομολόγοι, νομικοί σύμβουλοι) διασφαλίζουμε την άριστη ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.

Για την άμεση εξυπηρέτηση των δικτύου συνεργατών μας (καταστήματα ειδών θέρμανσης, τεχνικές εταιρίες, ξενοδοχεία κτλ) διαθέτουμε υπερσύγχρονο εξοπλισμό παραλαβής & φόρτωσης εμπορευμάτων καθώς και στόλο ιδιόκτητων οχημάτων.

Όραμα της εταιρίας μας είναι η σταδιακή ανάδειξη μας στην ηγετική θέση στην αγορά, βελτιώνοντας συνεχώς την ποιότητα εξυπηρέτησης και τεχνικής υποστήριξης των πελατών και εφαρμόζοντας καινοτομικά & σύγχρονα συστήματα διαχείρισης και διάθεσης εμπορευμάτων, με ταυτόχρονη ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της.

Πιστοποίηση

Κυρίαρχο στοιχείο στην πολιτική της εταιρίας DUE LINE είναι η παροχή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών. Με στρατηγική που στοχεύει στη μέγιστη ικανοποίηση και εξυπηρέτηση των πελατών της, η εταιρία μας εφαρμόζει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008

 

rsz_iso_9001_due_line

Καριέρα

Η DUE LINE αποτελεί μια σύγχρονη, ζωντανή και δυναμική εταιρία, η οποία ανταποκρίνεται αποτελεσματικά και άμεσα στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών με πελατοκεντρική προσέγγιση.

Αυτό είναι εφικτό χάρις στον καταλυτικό ρόλο και την υποστήριξη των ανθρώπων μας, των οποίων η συνεχής προσπάθεια, η αποτελεσματικότητα, η συνέπεια και οι ικανότητές τους αποτελούν βασικά εχέγγυα της ανοδικής του πορείας και συντελούν στη διατήρηση της ισχυρής της θέσης.

Μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα, για μελλοντικές ανάγκες, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@due-line.gr. Η επιτυχής αποστολή του βιογραφικού σας επιβεβαιώνεται με την αποστολή απαντητικού μηνύματος στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail).