ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Μ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ

Η DUE-LINE ολοκλήρωσε την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΤΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΒΑΤΟΠΑΔΙΟΥ". Το έργο περιελάμβανε υλικά θέρμανσης, ύδρευσης και αποχέτευσης, ηλεκτρολογικό εξοπλισ...

...συνέχεια


ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ PORTO PALACE

Η DUE-LINE ολοκλήρωσε την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του ξενοδοχείου Porto Palace στη Θεσσαλονίκη. Το έργο περιελάμβανε αντλίες θερμότητας, μονάδες fancoil, σωληνώσεις θέρμανσης, ύδρευσης και αποχέτευσης, ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.

...συνέχεια


ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ

Η DUE-LINE ολοκλήρωσε την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας. Το έργο περιελάμβανε υλικά θέρμανσης, ύδρευσης και αποχέτευσης, ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.

...συνέχεια


ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΜΗΛΙΩΝΗΣ

Η DUE-LINE ολοκλήρωσε την προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του ξενοδοχείου Μηλιώνης στα Γρεβενά. Το έργο περιελάμβανε υλικά θέρμανσης, ύδρευσης και αποχέτευσης, ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. 

...συνέχεια


ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΛΛΟΥ

Η DUE-LINE ολοκλήρωσε την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του έργου «Επισκευή – Συντήρηση – Αποκατάσταση Ιερού Καθίσματος Αγίας Παρασκευής Ι. Μονής Καρακάλλου». Το έργο περιελάμβανε υλικά θέρμανσης, ύδρευσης και αποχέτευσης, ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.

...συνέχεια