Εξαρτήματα Σωλήνας PPR

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Περιγραφή

Τα εξαρτήματα PPR διατίθενται σε διατομές από 20 mm έως 63 mm.

Έχουν σχεδιαστεί με τις προδιαγραφές των σειρών πίεσης PN 25.Τα σύμβολο PN 25 αντιστοιχεί στην ισχύ πίεσης και στην συνεπαγόμενη διάρκεια ζωής.Από την άποψη των δοκιμών πίεσης,PN 25 σημαίνει ότι στη διάρκεια δοκιμής της 1 ώρας, τα δοκιμαζόμενα στοιχεία εκτίθενται σε πίεση 80 ατμοσφαιρών σε θερμοκρασία 20°C.Ένας ακόμη βασικός λόγος είναι το γεγονός ότι το υψηλό πάχος τοιχώματος των εξαρτημάτων (PN 25) μας επιτρέπει να σχεδιάσουμε καλύτερη εσωτερική γεωμετρία στα εξαρτήματα ώστε να μειώνετε η τιμή των υδραυλικών απωλειών και να βελτιώνετε αισθητά η ροή του συστήματος.Για παράδειγμα ο συντελεστής τοπικής αντίστασης (ζ]) της γωνίας 90° για τα συνήθη εξαρτήματα PN 20 είναι 1,2 ενώ για τα εξαρτήματα PN 25 0,9, μειωμένος κατά 25%.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Έντυπα

ΠεριγραφήΑρχείο

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ