ΧΑΛΚΟΡ

Χαλκοσωλήνα Talos

Χαλκός αποξειδωμένος με φώσφορο (DHP-Cu) με ελάχιστη περιεκτικότητα σε χαλκό 99,9% και Ρ= 0,015% - 0,040%. Προδιαγραφές : EN 1057.   Σήματα ποιότητας : DVGW, BSI, AFNOR, NSAI, AENOR, RAL.   Εφαρμογές : Υδρευση,Θέρμανση,Φυσικό Αέριο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΧΑΛΚΟΡ

Χαλκοσωλήνα Επενδυμένη Talos

Χαλκός αποξειδωμένος με φώσφορο (DHP-Cu) με ελάχιστη περιεκτικότητα σε χαλκό 99,9% και Ρ= 0,015% - 0,040% Προδιαγραφές : EN 13349, EN 1057. Ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις πυροπροστασίας των κτιρίων κατηγορίας Ε σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 13501-1.   Σήματα Ποιότητας : AFNOR....

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΧΑΛΚΟΡ

Χαλκοσωλήνα Cusmart

Οι CUSMART® είναι εύκαμπτοι χαλκοσωλήνες με επικάλυψη ειδικού μίγματος (Patent Pending). Η μέθοδος online παραγωγής τους, εξασφαλίζει μοναδική ομοιογένεια, απόλυτη ισοτροπία και ασυγκρίτως ανώτερα τεχνικά χαρακτηριστικά. Σωλήνες εξειδικευμένοι για κάθε χρήση και πλήρεις σειρές εξαρτημάτων δημιουργού...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΧΑΛΚΟΡ

Εξαρτήματα Χαλκού

Τα χάλκινα εξαρτήματα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 1254-1. Είναι διαθέσιμα από 6 έως 159mm και είναι κατάλληλα για σύνδεση χαλκοσωλήνων κατά EN 1057 όπως επίσης και κατά άλλων προτύπων συμπεριλαμβανομένου του ISO 274. Προδιαγραφές : • Κατά RAL για τη σύνθεση του χαλκού και την αν...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ