ΧΑΛΚΟΡ

Εξαρτήματα Χαλκού

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Περιγραφή

Τα χάλκινα εξαρτήματα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 1254-1.
Είναι διαθέσιμα από 6 έως 159mm και είναι κατάλληλα για σύνδεση χαλκοσωλήνων κατά EN 1057 όπως επίσης και κατά άλλων προτύπων συμπεριλαμβανομένου του ISO 274.
Προδιαγραφές :
• Κατά RAL για τη σύνθεση του χαλκού και την αντοχή στη διάβρωση.
• Κατά DIN 2856 για τη μέθοδο παραγωγής των εξαρτημάτων.
• Κατά NF E 29591 για τις ανοχές και την τριχοειδή συγκόλληση.
• Κατά ATG Β524-2 για την καταλληλότητα χρήσης σε δίκτυα φυσικού αερίου.

• Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες
• Απεριόριστη διάρκεια ζωής
• Απόλυτη ασφάλεια σε υψηλές πιέσεις
• Αντοχή στη διάβρωση
• Απεριόριστη εγγύηση 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Έντυπα

ΠεριγραφήΑρχείο

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ