Σωλήνα Αποχέτευσης PVC-U

Oι σωλήνες κτιριακής αποχέτευσης κατασκευάζονται από σκληρό PVC. H σύνδεση μεταξύ τους επιτυγχάνεται με μούφα ποτήρι και συγκόλληση με ειδική κόλλα ώστε να επιτυγχάνεται απόλυτη στεγανότητα.Υποστηρίζονται από ευρεία γκάμα εξαρτημάτων. Παράγονται σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ΕΝ 1329 . Δι...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σωλήνα Αποχέτευσης PP

Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα PP για κτιριακές εγκαταστάσεις πληρούν τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου EN 1451 (κατηγορία Β). Τα προϊόντα ΡΡ είναι κατάλληλα για χρήση μέσα σε κτίρια (σπίτια, νοσοκομεία, επαγγελματικές και βιομηχανικές κατασκευές κλπ) για τα δίκτυα αποχέτευσης, αεραγωγών, κα...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εξαρτήματα PVC-U

Τα εξαρτήματα πιέσεως από PVC-U μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δίκτυα αποχέτευσης,σε εγκαταστάσεις βιολογικών καθαρισμών και βιομηχανικών εφαρμογών καθώς και σε πισίνες. Όλα τα εξαρτήματα έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές εξαρτημάτων πιέσεως. Το υλικό πο...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εξαρτήματα Αποχέτευσης PP

Αντοχή στη θερμοκρασία μέχρι 90°C. Αντοχή στην μεταφορά: χημικών και τοξικών αποβλήτων. Γρήγορη ταχύτητα εγκατάστασης (χωρίς κόλλα). Τέλεια στεγανότητα: εξαιτίας των ελαστικών δακτυλίων. Απορρόφηση: συστολών διαστολών. Γωνίες 15° - 30° - 45° - 67°- 87,5°. Ταφ - Ημιτάφ συστολικά. Μούφες. Συ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εύκαμπτη Σωλήνα Αποχέτευσης SOLIDRAIN

Το επαναστατικό σύστημα αποχέτευσης μπάνιου Solidrain αποτελείται απο εύκαμπτους ελικοειδείς εξωτερικά,αλλά λείους εσωτερικά σωλήνες PVC και εξαρτήματα PVC. Το σύστημα παρέχει υψηλές προδιαγραφές αντοχής και στεγανότητας για τις συνθήκες λειτουργίας ενός αποχετευτικού δικτύου οικιακών ή βιομηχανικών...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

12>