Ανταλλακτικό Φίλτρο για Άνω και Κάτω Πάγκου MATRIKX +1

Φιλτράρισμα 0,6μm Παροχή 230lt/h Αλλαγή 3500 λίτρα ή 12 μήνες Αφαιρεί : Χλώριο. Δυσάρεστη γεύση και οσμή. Φυτοφάρμακα. Οργανικά χημικά. Βιομηχανικά κατάλοιπα. Τοξικά και άλλες βλαβερές ουσίες που μολύνουν το νερό. Πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC). Χλωροφόρμιο. Πιστοποίηση Υλικών NSF/AN...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ανταλλακτικό Φίλτρο για Άνω και Κάτω Πάγκου MATRIKX +10/2

Φιλτράρισμα 10μm Παροχή 250lt/h. Αλλαγή 4.000 λίτρα ή 12 μήνες. Αφαιρεί : Χλώριο, Δυσάρεστη γεύση και οσμή. Φυτοφάρμακα. Οργανικά χημικά. Βιομηχανικά κατάλοιπα. Τοξικά και άλλες βλαβερές ουσίες που μολύνουν το νερό. Πιστοποίηση Υλικών NSF/ANSI Standard 42

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ανταλλακτικό Φίλτρο για Άνω και Κάτω Πάγκου MATRIKX +CR1

Φιλτράρισμα 0,5μm Παροχή 230lt/h Αλλαγή 4000 λίτρα ή 12 μήνες Αφαιρεί : Χλώριο. Δυσάρεστη γεύση και οσμή. Φυτοφάρμακα. Οργανικά χημικά. Βιομηχανικά κατάλοιπα. Τοξικά και άλλες βλαβερές ουσίες που μολύνουν το νερό. Θολότητα απο το νερό. Μικρόβιοα (Cysts, Cryptosporidium, Giardia, Toxopla...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ανταλλακτικό Φίλτρο για Άνω και Κάτω Πάγκου MATRIKX +PB1

Φιλτράρισμα 0,5μm Παροχή 170 lt/h Αλλαγή 4.000 lt ή 12 μήνες Αφαιρεί χλώριο, δυσάρεστη γεύση και οσμή, Φυτοφάρμακα. Oργανικά χημικά. Βιομηχανικά κατάλοιπα. Τοξικά και άλλες βλαβερές ουσίες που μολύνουν το νερό. Επίσης αφαιρεί θολότητα από το νερό. Μικρόβια (Cysts, Cryptosporidium, Giardia,...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ