Περιγραφή

προσυναρμολογημένο και ελεγμένο pumpstation DN25 1’’

  •  κυκλοφορητής WILO ST 25/6 και ελεγκτής θερμοκρασίας MTDC
  •  σφαιρικές βαλβίδες με βαλβίδα μη-επιστροφής και θερμόμετρο
  • ροόμετρο 2-15 l/min με βαλβίδα διακοπής και σφαιρικές βαλβίδες πλήρωσης και εκκένωσης
  •  συναρμολόγηση ασφαλείας με μανόμετρο 0-10 bar και βαλβίδα ασφαλείας 6 bar
  • έξοδος 3/4’’ σε δοχείο διαστολής
  •  πρόσθετη πλήρωση και βαλβίδα αποστράγγισης
  • στηρίγματα τοίχου
  • απόσταση μεταξύ τροφοδοτικού και επιστροφής 100mm
  •  θερμοκρασία λειτουργίας 120οC (μέγιστη 160οC)
  • σωλήνας εξαέρωσης στον σωλήνα ροής

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Έντυπα

ΠεριγραφήΑρχείο

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ