ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Biral

Η εταιρία Biral είναι ένας κατασκευαστικός με έδρα την Ελβετία που ασχολείται με το πεδίο της κυκλοφορίας για συστήματα θέρμανσης, αντλίες λυμάτων και αποχέτευσης, και αντλίες υψηλής πίεσης. Η  Biral κατέχει ηγετική θέση στην ευρωπαϊκή αγορά.

Biral

Κυκλοφορητής Biral - AX

Κυκλοφορητές του οίκου Biral (made in Switzerland) σειράς ΑΧ  με τεχνολογία inverter χαμηλής κατανάλωσης και υψηλής απόδοσης με ΕΕΙ<0,20 σύμφωνα με τα τελευταία πρότυπα ενεργειακής κατανάλωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καμπύλη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Biral

Κυκλοφορητής Biral - A

Κυκλοφορητές του οίκου Biral (made in Switzerland) σειράς Α  με τεχνολογία inverter χαμηλής κατανάλωσης και υψηλής απόδοσης με ΕΕΙ<0,20 σύμφωνα με τα τελευταία πρότυπα ενεργειακής κατανάλωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καμπύλη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Biral

Κυκλοφορητής Biral - Modul A

Φλαντωτοί κυκλοφορητές του οίκου Biral (made in Switzerland) σειράς modul A με τεχνολογία inverter χαμηλής κατανάλωσης και υψηλής απόδοσης με ΕΕΙ<0,20 σύμφωνα με τα τελευταία πρότυπα ενεργειακής κατανάλωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καμπύλη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ