ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Wilo

Η Wilo είναι μία πολυεθνική γερμανική εταιριά που ιδρύθηκε το 1872 στο Dortmund. Είναι ο ηγέτης στην παγκόσμια αγορά στα συστήματα άντλησης νερού. Η Wilo παρέχει λύσεις για οικίες, κτίρια, μεγάλα τεχνικά και δημοτικά έργα στους τομείς της θέρμανσης, κλιματισμού, ψύξης, παροχής νερού, άρδευσης και ύδρευσης, αποστράγγισης, πυρόσβεσης, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων, καθώς και για βιολογικούς καθαρισμούς.

Wilo

Κυκλοφορητής Wilo - Yonos Pico

Σχεδιασμός Κυκλοφορητής υγρού ρότορα με βιδωτή σύνδεση, κινητήρα EC ανθεκτικό σε ρεύμα φραγής και ενσωματωμένο ηλεκτρονικό έλεγχο ισχύος. Χρήση Εγκαταστάσεις θέρμανσης όλων των συστημάτων με ζεστό νερό, εφαρμογές κλιματισμού, βιομηχανικές εγκαταστάσεις με κυκλοφορητές. Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτή...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Wilo

Πιεστικό Συγκρότημα Wilo-Jet HWJ

Τροφοδοσία νερού. Άρδευση με καταιονισμό. Άρδευση κανονική και ελεγχόμενης διάχυσης. Άντληση νερού από πηγάδια και δοχεία τοποθετημένα σε βάθος. Μέγεθος δοχείου 20L. Ρεύμα λειτουργίας 1Φ. Θερμοκρασία ρευστού +5 °C έως +35 °C. Μέγιστη πίεση λειτουργίας 6 bar. Βαθμός προστασίας IP 44. Σύνδε...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Wilo

Πιεστικό συγκρότημα Wilo-MultiCargo FMC

Ιδανικό ως εγκατάσταση για την παροχή νερού στο κτίριο. Αθόρυβη λειτουργία λόγω πολυβάθμιου τρόπου κατασκευής Τροφοδοσία νερού με αυτοαναρρόφηση. Ηλεκτρονικός ελεγκτής αντλίας Wilo‐Fluidcontrol. Αθόρυβη λειτουργία λόγω πολυβάθμιου τρόπου κατασκευής. Μέγιστη πίεση λειτουργίας 8 bar Βαθμός προσ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Wilo

Κυκλοφορητής Wilo - Yonos Maxo

Σχεδιασμός Υδρολίπαντος κυκλοφορητής με βιδωτή σύνδεση ή σύνδεση φλάντζας, κινητήρα EC με αυτόματη προσαρμογή ισχύος. Χρήση Εγκαταστάσεις θέρμανσης όλων των συστημάτων, βιομηχανικές εγκαταστάσεις κυκλοφορητών, εγκαταστάσεις κλιματισμού και κλειστά κυκλώματα ψύξης. Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Wilo

Αντλία Λυμάτων Wilo Drain TC 40

Άντληση πολύ βρόμικων υγρών από αποστράγγιση σπιτιών/εκτάσεων. Αποχέτευση λυμάτων (άντληση λυμάτων που δεν περιέχουν περιττώματα σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 12050-2). Εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και διύλισης νερού. Κέλυφος αντλίας EN-GJL-200 Βάση στήριξης: Ανοξείδωτος χάλυβας Πτερωτή...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ